Widgetkit Slideshow

پرتودهی مواد غذایی

در طی سالها تحقیقات برای نابودی انگلها، حشرات بیماریزا و میکروارگانیسمها که در جای جای طبیعت دیده ....

Widgetkit Spotlight

سترون سازی تجهیزات پزشکی

با بهره بری از این فناوری، تجهزات پزشکی نظیر سرنگ، پنس، گاز و وسایل یکبار مصرف پزشکی مانند دستکش ....

Widgetkit Lightbox

کاربردهای ویژه

از مزیت های پرتوفرآوری گاما می توان به، حفاظت اشیاء عتیقه به منظور جلوگیری از تخریب توسط آفات....

Widgetkit Lightbox

پیشینه صنعت پرتوفرآوری

استفاده کاربردی از پرتوها در سال 1895 پس از کشف اشعه X توسط رونتگن بر میگردد. از همان زمان تلاش....

شرکت شار پرتو ایرانیان (سهامی خاص) از سال 1389 فعالیت خود را آغاز نمود، این شرکت با هدف ایجاد سامانه پرتودهی گاما  مجری طرح کلان ملی – فناوری سامانه چند منظوره پرتو دهی گاما در شهرکرد واقع در استان چهار محال و بختیاری می باشد . عملیات اجرایی پروژه از ابتدای سال 1392 آغاز و هم اکنون با پیشرفت متناسب با برنامه پیش بینی شده در حال اجرا می باشد.

ادامه

این شرکت قصد دارد با تأسیس این سامانه محصولاتی که به جهت داشتن برخی میکروب ها امکان صادرات مستقیم آن وجود ندارد را پرتودهی کرده و شرایط مناسبی در بخش صادرات ایجاد نماید، همچنین با استفاده از این فناوری سعی در بهینه کردن محصولات تولیدی در زمینه های مختلف داشته و شرایط استفاده از این محصولات به صورت استریل یا با ماندگاری بالا ...

ادامه

Lightbox 04

Lightbox 02

Lightbox 03

Lightbox 04